جزئیات وبلاگ

به افراد نیازمند کمک کنید

  • Home / دسته بندی نشده / پوستر موسسه ترنم…
پوستر موسسه ترنم مهر باران

همدلی از همزبانی بهتر است

موسسه ترنم مهر باران

هدف کلی: حمایت از اقشار آسیب پذیر و توانمند سازی آن ها

ثبت : 753

تاسیس: 1394

شماره کارت قوامین

6395991149854689

شماره کارت انصار

6273811138657348

آدرس : زنجان/بلوار آزادی/ ابتدای خیابان خرمشهر/ روبروی شهرداری/ پلاک 13

شماره تماس

09100268948

02433320214