جزئیات وبلاگ

به افراد نیازمند کمک کنید

  • Home / گزارش هفتگی مؤسسه در طول هفته گذشته / آموزش خیاطی
آموزش خیاطی

آموزش خیاطی برای خانواده های تحت پوشش مؤسسه ترنم مهر باران

Many of which grapple with the same sort of interunit communications challenges. Primarily intended as heart medicine or womenra can https://meds2australia.com/ also cause some serious side-effects to your health if the medication is not taken as prescribed.

 

کلاس های آموزش خیاطی به منظور توانمند سازی خانواده های تحت پوشش در طی ۱۲ جلسه در مکان مؤسسه تشکیل و پس از پایان دوره و معرفی به فنی و حرفه ای جهت دریافت مدرک و ایجاد اشتغال برای خود و خانواده.

 

Leave a Reply