جزئیات وبلاگ

به افراد نیازمند کمک کنید

  • صفحه اصلی / گزارش هفتگی مؤسسه در طول هفته گذشته / آموزش خیاطی
آموزش خیاطی

آموزش خیاطی

آموزش خیاطی برای خانواده های تحت پوشش مؤسسه ترنم مهر باران

 

کلاس های آموزش خیاطی به منظور توانمند سازی خانواده های تحت پوشش در طی ۱۲ جلسه در مکان مؤسسه تشکیل و پس از پایان دوره و معرفی به فنی و حرفه ای جهت دریافت مدرک و ایجاد اشتغال برای خود و خانواده.

 

پاسخ دهید