پست های وبلاگ

All posts by baran_witq.

دوچرخه اهدائی

دوچرخه اهدائی

دوچرخه اهدائی خیر محترم به دست نوجوان معرفی شده،رسید. پیرو اعلام نیازمندی دوچرخه برای یک نـوجوان،یکی از خیرین یک دستگاه دوچرخه اهداء و به نوجوان معرفی شده تحویل داده شد.نوجوان معرفی شده دارای پدری معتاد…
آموزش خیاطی

آموزش خیاطی

آموزش خیاطی برای خانواده های تحت پوشش مؤسسه ترنم مهر باران   کلاس های آموزش خیاطی به منظور توانمند سازی خانواده های تحت پوشش در طی ۱۲ جلسه در مکان مؤسسه تشکیل و پس از…
اهداء سیسمونی

اهداء سیسمونی

اهداء سیسمونی برای خانواده تحت پوشش مؤسسه ترنم مهر باران   اهدائی های شما خیرین(وسایل کودک و نوزاد) در اتاق های مربوطه جمع آوری و در مواقع لزوم به خانواده های نیازمند و تحت پوشش…
مشاوره(فردی،خانواده،تحصیلی)

مشاوره(فردی،خانواده،تحصیلی)

تشکیل ۱۸ جلسه مشاوره(فردی،خانواده،تحصیلی) در مرکز مشاوره مؤسسه ترنم مهرباران   واحد مشاوره مؤسسه ترنم مهر باران با حضور روانشناسان و مشاوران، خدمات مشاوره و روانشناسی(فردی،تحصیلی،خانواده) را به صورت رایگان در اختیار خانواده های تحت…
کارگاه های کنترل خشم و مهارت

کارگاه های کنترل خشم و مهارت

تشکیل سلسه کارگاه های کنترل خشم و مهارت های فرزند پروری برای مادران تحت پوشش   تشکیل سلسه کارگاه های کنترل خشم و مهارت های فرزندپروری برای خانواده های تحت پوشش در مرکز مؤسسه توسط…