بایگانی دسته بندی برای گزارش هفتگی مؤسسه در طول هفته گذشته

کلاس های فنی و حرفه ای در هفته آخر آبان

کلاس های فنی و حرفه ای در هفته آخر آبان

   
آموزش کودکان

آموزش کودکان

آموزش کودکان پیش دبستانی و زیر 5 سال تحت پوشش

آموزش موسیقی برای کودکان

آموزش و استعداد یابی موسیقی برای کودکان تحت پوشش در دو گروه: گروه اول : آموزش بلز گروه دوم : آموزش فلوت

آموزش تحصیلی

کلا کلاس های آموزش تحصیلی برای دانش آموزان تحت پوشش ( ابتدایی تا دبیرستان)
دوچرخه اهدائی

دوچرخه اهدائی

دوچرخه اهدائی خیر محترم به دست نوجوان معرفی شده،رسید. پیرو اعلام نیازمندی دوچرخه برای یک نـوجوان،یکی از خیرین یک دستگاه دوچرخه اهداء و به نوجوان معرفی شده تحویل داده شد.نوجوان معرفی شده دارای پدری معتاد…