بایگانی دسته بندی برای دسته بندی نشده

جلسات مشاوره و روانشناسی خانواده های تحت پوشش

جلسات مشاوره و روانشناسی خانواده های تحت پوشش

بیش از 30 جلسه مشاوره فردی و تحصیلی جلسات مشاوره و روانشناسی خانواده های تحت پوشش جلسات مشاوره تحصیلی برای دانش آموزان
غربالگری کودکان موسسه ترنم مهر باران

غربالگری کودکان موسسه ترنم مهر باران

غربالگری سلامتی کودکان تحت پوشش توسط کمیته بهداشت و درمان
آموزش کودکان موسسه ترنم مهر باران

آموزش کودکان موسسه ترنم مهر باران

کلاس های آموزش تحصیلی در هفته آخر آبان

کلاس های آموزش تحصیلی در هفته آخر آبان

پوستر موسسه ترنم مهر باران

پوستر موسسه ترنم مهر باران

همدلی از همزبانی بهتر است موسسه ترنم مهر باران هدف کلی: حمایت از اقشار آسیب پذیر و توانمند سازی آن ها ثبت : 753 تاسیس: 1394 شماره کارت قوامین 6395991149854689 شماره کارت انصار 6273811138657348 آدرس…