جزئیات وبلاگ

به افراد نیازمند کمک کنید

  • صفحه اصلی / گزارش هفتگی مؤسسه در طول هفته گذشته / دوران کرونا
دوران کرونا

دوران کرونا

کارگاه آموزشی سبک زندگی در دوران کرونا

 

مؤسسه ترنم مهر باران
مؤسسه ترنم مهر باران

 

تشکیل کارگاه های سلامت محور با همکاری کمیته بهداشت و درمان برای خانواده ها و سالمندان تحت پوشش.

مؤسسه ترنم مهر باران
مؤسسه ترنم مهر باران

پاسخ دهید