جزئیات وبلاگ

به افراد نیازمند کمک کنید

  • Home / گزارش هفتگی مؤسسه در طول هفته گذشته / دوچرخه اهدائی
دوچرخه اهدائی

دوچرخه اهدائی خیر محترم به دست نوجوان معرفی شده،رسید.

 

موسسه خیریه ترنم مهر باران
موسسه خیریه ترنم مهر باران

پیرو اعلام نیازمندی دوچرخه برای یک نـوجوان،یکی از خیرین یک دستگاه دوچرخه اهداء و به نوجوان معرفی شده تحویل داده شد.نوجوان معرفی شده دارای پدری معتاد و در آرزوی دوچرخه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply