جزئیات وبلاگ

به افراد نیازمند کمک کنید

  • Home / گزارش هفتگی مؤسسه در طول هفته گذشته / اتاق های مطالعه…
اتاق های مطالعه و کتابخانه

استفاده دانش آموزان و کودکان از اتاق های مطالعه و کتابخانه مؤسسه ترنم مهر باران

 

مؤسسه ترنم مهر باران
مؤسسه ترنم مهر باران

 

کودکان و دانش آموزان تحت پوشش که بیشتر آنها فضای مطالعه مناسب در منازل آن ها فراهم نمی باشد،می توانند از اتاق مطالعه مؤسسه ترنم مهر باران استفاده و همچنین کتاب های آموزشی و کمک آموزشی به صورت رایگان در اختیارشان قرار می گیرد.

 

مؤسسه ترنم مهر باران
مؤسسه ترنم مهر باران

Leave a Reply