جزئیات وبلاگ

به افراد نیازمند کمک کنید

  • Home / گزارش هفتگی مؤسسه در طول هفته گذشته / اهدائی های خیرین
اهدائی های خیرین

اهدائی های خیرین برای خانواده های تحت پوشش مؤسسه

 

مؤسسه ترنم مهر باران
مؤسسه ترنم مهر باران

 

پس از بررسی ها، بازدیداز منازل خانواده های تحت پوشش،اقلام مورد نیاز آن ها بر اساس اولویت لیست و اهدائی های شما خیرین در اختیار این خانواده ها قرار می گیرد.

مؤسسه ترنم مهر باران
مؤسسه ترنم مهر باران
مؤسسه ترنم مهر باران
مؤسسه ترنم مهر باران

Leave a Reply