جزئیات وبلاگ

به افراد نیازمند کمک کنید

  • Home / گزارش هفتگی مؤسسه در طول هفته گذشته / کارگاه های کنترل…
کارگاه های کنترل خشم و مهارت

تشکیل سلسه کارگاه های کنترل خشم و مهارت های فرزند پروری برای مادران تحت پوشش

 

مؤسسه ترنم مهر باران
مؤسسه ترنم مهر باران

تشکیل سلسه کارگاه های کنترل خشم و مهارت های فرزندپروری برای خانواده های تحت پوشش در مرکز مؤسسه توسط کمیته مشاوره و روانشناسی.

 

 

Leave a Reply