جزئیات وبلاگ

به افراد نیازمند کمک کنید

  • Home / گزارش هفتگی مؤسسه در طول هفته گذشته / مشاوره(فردی،خانواده،تحصیلی)
مشاوره(فردی،خانواده،تحصیلی)

تشکیل ۱۸ جلسه مشاوره(فردی،خانواده،تحصیلی) در مرکز مشاوره مؤسسه ترنم مهرباران

 

مؤسسه ترنم مهر باران
مؤسسه ترنم مهر باران

واحد مشاوره مؤسسه ترنم مهر باران با حضور روانشناسان و مشاوران، خدمات مشاوره و روانشناسی(فردی،تحصیلی،خانواده) را به صورت رایگان در اختیار خانواده های تحت پوشش قرار می دهد.

Leave a Reply