جزئیات وبلاگ

به افراد نیازمند کمک کنید

  • Home / گزارش هفتگی مؤسسه در طول هفته گذشته / مشاوره اختلالات یادگیری
مشاوره اختلالات یادگیری

تشکیل جلسات مشاوره اختلالات یادگیری برای کودکان تحت پوشش مؤسسه

مؤسسه ترنم مهر باران
مؤسسه ترنم مهر باران
مؤسسه ترنم مهر باران

تشکیل جلسات اختلالا یادگیری برای کودکان تحت پوشش در مرکز مؤسسه توسط کمیته مشاوره و روانشناسی

Leave a Reply