جزئیات وبلاگ

به افراد نیازمند کمک کنید

  • Home / گزارش هفتگی مؤسسه در طول هفته گذشته / کلاس آموزش مسائل…
کلاس آموزش مسائل حقوقی و مشاوره حقوقی

کلاس آموزش مسائل حقوقی و مشاوره حقوقی برای خانواده های تحت پوشش مؤسسه

 

مؤسسه ترنم مهر باران
مؤسسه ترنم مهر باران

 

بیش از نیمی از خانواده های تحت پوشش به دلیل عدم آگاهی از مسائل حقوقی متحمل خشونت ها و تبعیض ها قرار می گیرند،مؤسسه ترنم مهر باران با همکاری دادگستری با تشکیل جلسات فردی و گروهی مشاوره حقوقی،این افراد را برای دفاع از خود راهنمایی می نمایند.

مؤسسه ترنم مهر باران
مؤسسه ترنم مهر باران

Leave a Reply